Berita | Featured

AKSARA JAWA ING SMK N 3 YOGYAKARTA

꧊꧊ꦄꦏ꧀ꦱꦫꦗꦮꦩꦸꦗꦸꦢꦏꦼꦤ꧀ꦕꦶꦫꦶꦮꦚ꧀ꦕꦶ

ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦏꦧꦸꦢꦪꦤ꧀꧈ꦲꦮꦶꦠ꧀ꦱꦏꦶꦁ

ꦄꦏ꧀ꦱꦫꦥꦸꦤꦶꦏꦥꦿꦠꦤ꧀ꦝꦧꦶꦭꦶꦃ

ꦲꦶꦁꦠꦤꦃꦗꦮꦶꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦩꦱꦫ

ꦏꦠ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁꦩꦶꦒꦸꦤꦏꦏꦼꦤ꧀ꦠꦠꦠꦸꦭꦶꦱ꧀꧈ ꦠꦠꦠꦸꦭꦶꦱ꧀ꦥꦸꦤꦶꦏ꧀ꦱꦒꦼꦢ꧀ꦲꦮꦸꦗꦸꦢ꧀ꦥꦿ

ꦱꦱ꧀ꦠꦶ꧈ꦠꦼꦩ꧀ꦧꦁ꧈ꦧꦧꦢ꧀ꦭꦤ꧀ꦏꦛꦃꦱꦤꦺꦱ꧀ꦱꦶꦥꦸꦤ꧀꧈

ꦥꦫꦥꦸꦗꦁꦒꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦩꦶꦒꦸꦤꦏꦏꦼꦤ꧀

ꦄꦏ꧀ꦱꦫꦗꦮꦏꦁꦒꦺꦚꦼꦫꦠ꧀ꦩꦼꦤꦥ

ꦏꦺꦩꦮꦺꦴꦤ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁꦲꦁꦒꦩ꧀ꦧꦂꦫꦏꦼꦤ꧀ꦒꦼꦱꦁ

ꦩꦶꦠꦸꦫꦸꦠ꧀ꦗꦩꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦏꦢꦺꦴꦱ꧀ꦠꦥꦶꦮꦸꦭꦁ꧈

ꦲꦝꦠ꧀ꦲꦶꦱꦠꦶꦄꦝꦠ꧀ꦱꦼꦤꦶ꧈ ꦧꦸꦱꦤꦭꦤ꧀ꦱꦤꦺꦱ꧀ꦱꦶꦥꦸꦤ꧀꧉

꧋ꦲꦶꦁꦗꦩꦤ꧀ꦱꦥꦸꦤꦶꦏꦄꦏ꧀ꦱꦫ

ꦗꦮꦏꦼꦢꦃꦱꦶꦥꦸꦤ꧀ꦭꦼꦱ꧀ꦠꦤ꧀ꦠꦸꦤ꧀ꦤꦏꦼꦤ꧀ꦏꦤ꧀ꦛꦶ

ꦩꦤꦺꦏꦮꦂꦤꦕꦫ꧉

ꦠꦸꦭꦝꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦲꦶꦁ ꦌꦱ꧀ꦌꦩ꧀ ꦏ꧈ ꦌꦤ꧀꧇꧓꧇ ꦪꦺꦴꦒ꧀ꦪꦏꦂꦠ꧈ꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦒꦣꦃꦏꦸꦥꦶꦪ

ꦱꦸꦥꦢꦺꦴꦱꦄꦏ꧀ꦱꦫꦗꦮꦊꦱ꧀ꦠꦫꦶ

ꦱꦲꦢꦢꦺꦴꦱ꧀ꦥꦏꦸꦭꦶꦤꦤ꧀ꦱꦼꦢꦪ

ꦮꦂꦒꦱꦼꦏꦺꦴꦭꦃ꧉ꦏꦼꦗꦮꦶꦩ꧀ꦭꦼꦧꦼꦠ꧀ꦲꦶꦁ

ꦏꦸꦫꦶꦏꦸꦭꦸꦩ꧀ꦮꦸꦭꦔꦤ꧀ꦧꦱꦗꦮ꧈

ꦲꦶꦁꦌꦱ꧀ ꦌꦩ꧀ ꦏ꧈ ꦌꦤ꧀ ꧇꧓꧇

ꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠꦄꦏ꧀ꦱꦫꦗ

ꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦮꦸꦗꦸꦢꦏꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁꦥꦥꦤ꧀ꦥꦥꦤ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁ

ꦏꦱꦼꦧꦂꦲꦶꦁꦔꦗꦼꦁꦱꦼꦏꦺꦴꦭꦃ꧈ꦭꦸꦫꦸꦁꦱꦲ

ꦧꦭꦆꦫꦸꦁ꧈ꦲꦶꦱꦶꦥꦸꦤ꧀ꦠꦼꦩ꧀ꦧꦁ꧈ꦧꦼꦧꦱꦤ꧀ꦭꦤ꧀ꦥ

ꦫꦶꦧꦱꦤ꧀꧈ꦩꦭꦃꦠꦶꦩ꧀ꦄꦝꦶꦮꦶꦪꦠ

ꦲꦸꦒꦶꦢꦩꦼꦭ꧀ꦥꦥꦤ꧀ꦤꦩꦠꦼꦠꦸꦲꦃꦤ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁ

ꦏꦤ꧀ꦛꦶꦱꦼꦫꦠꦤ꧀ꦄꦏ꧀ꦱꦫꦗꦮ꧈

ꦭꦤ꧀ꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦥꦱꦁꦲꦶꦁꦱꦧꦼꦤ꧀ꦠꦼꦠꦸꦃꦲꦤ꧀ꦲꦶꦁ ꦱꦼꦏꦺꦴꦭꦃ꧉

꧋ꦏꦸꦥꦶꦪꦲꦶꦁꦏꦁꦲꦺꦁꦒꦭ꧀ꦠꦶꦩ꧀ꦥꦸ

ꦧ꧀ꦭꦶꦏꦱꦶꦏꦭꦶꦪꦤ꧀

ꦩꦸꦱꦾꦮꦫꦃꦒꦸꦫꦸꦩꦠꦥꦼꦭꦗꦂꦫꦤ꧀ꦧꦲꦱ

ꦗꦮꦠꦶꦁꦏꦠ꧀ꦱꦼꦏꦺꦴꦭꦃ

ꦢꦩꦼꦭ꧀ꦫꦚ꧀ꦕꦔꦤ꧀ꦤꦼꦂꦧꦶꦠ꧀ꦠꦏꦼꦤ꧀ꦮꦕꦤ

ꦏꦤ꧀ꦛꦶꦱꦼꦫꦠꦤ꧀ꦄꦏ꧀ꦱꦫꦗꦮ

ꦲꦶꦁꦮꦺꦧ꧀ꦱꦆꦠ꧀ꦱꦼꦏꦺꦴꦭꦃ꧉

ꦱꦼꦢꦪꦥꦸꦤꦶꦏꦱꦸꦥꦢꦺꦴꦱ꧀

ꦄꦏ꧀ꦱꦫꦗꦮꦧꦺꦴꦠꦼꦤ꧀ꦏꦒꦶꦊꦱ꧀ꦗꦩꦤ꧀ ꦊꦱ꧀ꦠꦫꦶꦱꦲꦢꦢꦺꦴꦱ꧀ꦥꦏꦸꦭꦶꦤꦤ꧀ꦱꦼ ꦢꦪꦮꦚꦒꦱꦼꦏꦺꦴꦭꦃ꧉

ꦢꦺꦤꦶꦁ꧇ꦄꦂꦥꦺꦤꦶꦫꦃꦩꦮꦠꦶ

Transliterasi:

Aksara Jawa Ing SMK Negeri 3 Yogyakarta

Aksara Jawa mujudaken ciri wanci wontenipun kabudayan. Awit saking aksara punika pratandha bilih ing tanah Jawi sampun wonten masarakat ingkang migunakaken tata tulis. Tata tulis punika saged awujud prasasti, tembang, babad lan kathah sanesipun. Para pujangga sampun migunakaken Aksara Jawa kangge nyerat menapa kemawon ingkang anggamabarken gesang miturut jamanipun kadosta piwulang, adat istiadat, seni, busana lan sanesipun.

Ing jaman sapunika Aksara Jawa kedah dipunlestantunaken kanthi manekawarna cara. Tuladhanipun ing SMK N 3 Yogyakarta sampun gadhah kupiya supados aksara Jawa lestari saha dados pakulinan sedaya warga sekolah. Kejawi mlebet ing kurikulum wulangan Basa Jawa, ing SMK N 3 Yogyakarta aksara Jawa dipunwujudaken ing papan-papan ingkang kasebar ing ngajeng sekolah, lurung saha balairung, isinipun tembang, bebasan lan paribasan. Malah tim Adiwiyata ugi damel papan nama tetuwuhan ingkang kanthi seratan askara Jawa, lan dipunpasang ing saben tetuwuhan ing sekolah.

Kupiya ingkang enggal tim publikasi kaliyan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Basa Jawa tingkat sekolah damel rancangan nerbitaken wacana kanthi seratan aksara Jawa ing website sekolah. Sedaya punika supados Aksara Jawa boten kagiles ing jaman, lestari saha dados pakulinan sedaya warga sekolah.

Dening : Arpeni Rahmawati

Similar Posts